Bestuursleden

Bestuursleden

Naast de vaste functies van voorzitter, penningmeester en secretaris is het goed om andere zaken ook duidelijk te beleggen bij bestuursleden. Dat kan als aanvulling op een andere functie zijn, of een aparte rol in het bestuur.

De Talentmanager
Deze persoon is verantwoordelijk voor alles wat met mensen te maken heeft. Bijvoorbeeld:

  • welkom heten nieuwe leden en hen uitdagen mee te gaan doen
  • werven nieuwe vrijwilligers en fractieleden 
  • doorpraten met actieve mensen over mogelijkheden, ambities en ontwikkelpunten
  • bijhouden van expertise en ervaring in de achterban
  • korte lijnen met de fractie over de kennis / achtergrondinformatie die ze nodig hebben en hoe ze daar mensen uit achterban bij kunnen betrekken
  • zorgen dat iedereen op de goede plek zit in bestuur, fractie, campagneteam, etc.

Door deze taak bij één persoon te beleggen blijft het goed op de agenda staan en is er een duidelijk aanspreekpunt in de afdeling waar mensen heen kunnen als ze wat willen. Voor deze rol is het belangrijk dat je weet wat er speelt in de fractie en in de gemeenteraad.

De politiek secretaris
Deze persoon is de schakel tussen bestuur en fractie als het gaat om politieke gedachtevorming en standpuntbepaling. De politiek secretaris is op de hoogte van de ontwikkelingen in de raad en heeft het verkiezingsprogramma van de CU Emmen paraat. Hij kan sparren met de fractie over actuele zaken en kijkt daarbij ook nadrukkelijk naar de achterban.

De politiek secretaris denkt mee over de inhoud van de mailings en houdt het politieke profiel van de fractie scherp. 

Algemene bestuursleden
Het is niet altijd nodig om een specifieke taak op je te nemen. Het is ook goed om gewoon aan te schuiven bij de vergaderingen en mee te denken. Of om even bij te springen bij een bepaalde taak. Ook dan kunnen we jouw inzet goed gebruiken.

Reageren
Lijkt het je leuk om één van deze taken te doen, of om juist gewoon bij het bestuur aan te schuiven? Neem dan contact op met Arjan Bouwhuis