Waardevol

Wij hebben oog voor waardevolle mensen die zich inzetten voor de samenleving. Dit is José van Eeken. Zij is eigenaar van de bloemenzaak ‘By J’ aan de Noorderstraat in Emmen. Ze zet in op vergroening van haar zaak. Samen met de ondernemers in Het Oude Centrum maakt ze Emmen nog mooier. Mede hierom is José waardevol.

De natuur is waardevol, en deze willen we beschermen en goed onderhouden. De natuur draagt er ook aan bij dat wij een waardevolle woonomgeving hebben.

Het Bargerveen is een mooi voorbeeld van waardevolle natuur in onze gemeente. Het is het grootste nog bestaande hoogveen gebied van ons land (2.000 hectare). Het is een waterrijk gebied waar bijna 300 verschillende vogelsoorten, 40 soorten libellen, 40 soorten dagvlinders en bijna 900 nachtvlindersoorten voorkomen. Daarnaast zijn er adders, slangen, verschillende soorten grassen en bijvoorbeeld vleesetende planten.

Wij hebben oog voor waardevolle mensen die zich inzetten voor de samenleving. Dit is Pia Bulder. Zij werkt met ouderen in een woonzorgcentrum en organiseert voor hen leuke activiteiten. Daarmee zorgt ze ervoor dat senioren waardig oud kunnen worden in onze gemeente, in een omgeving waarin mensen naar elkaar omzien. 

Wij hebben oog voor waardevolle mensen die zich inzetten voor de samenleving. Natasja Arens werkt als verpleegkundige in het ziekenhuis. Zij geniet van het samenwerken met doctoren om de patiënten goede zorg te verlenen. Hierin heeft ze vooral aandacht voor het menselijke aspect. Zij vindt het belangrijk om niet alleen een gebroken been of een lekkende hartklep te zien, maar juist de mens te zien zoals hij of zij is en nodig heeft.

Wij hebben oog voor waardevolle mensen die zich inzetten voor de samenleving. Zo willen we u graag vertellen over Eric van Asten. Eric werkt via Pro Emmen als bedrijfsleider in de winkel “Eerlijk Drenthe” in het centrum van Emmen. Hier werkt hij samen met jongeren zodat zij straks elders volwaardig werk kunnen vinden. Op de foto staat hij samen met vrijwilliger Renate. In ons verkiezingsprogramma staat “iedereen telt mee, iedereen doet mee”, daarvan is dit een mooi voorbeeld. Daarom vinden wij het werk dat Eric doet waardevol.