Emmen

Raadsfractie
U kunt de ChristenUnie-fractie bereiken op het mailadres fractiechristenunie.emmen@gmail.com De fractie gaat graag in op uw vragen, suggesties, uitnodigingen voor werkbezoeken en bijeenkomsten en andere afspraken. Ook wanneer u input heeft voor de bijdragen van de ChristenUnie in provinciale staten horen we dat graag.

Overige mailadressen
Henk Huttinga (Raadslid, fractievoorzitter) – h.huttinga@emmen.nl 
Annette Bosch-de Veen (Raadslid) – annettedeveen@outlook.com 
Willem van Heusden (Commissielid, niet zijnde Raadslid) – w.vanheusden@emmen.nl 
Michèl Supheert (fractiemedewerker) – fractiechristenunie.emmen@gmail.com 

Kijk voor meer contactgegevens ook op de pagina over de fractie.

N.B. Uw mail wordt altijd gelezen en doorgestuurd naar de relevante woordvoerder. Gelet op het grote aantal mails dat wij dagelijks ontvangen, kunnen wij u helaas niet garanderen dat elke mail direct beantwoord wordt.

Bezoekadres
Gemeentehuis Emmen
Raadshuisplein 1
7811 AP Emmen

Correspondentie
Fractie ChristenUnie
p/a Postbus 30.001
7800 RA Emmen

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar en vinden plaats in de Raadszaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom om de vergaderingen te volgen.
De fractievergaderingen van de ChristenUnie vinden in de regel ook plaats in het gemeentehuis. Deze zijn niet openbaar. Wanneer u de vergadering graag wilt bijwonen, of de fractie iets wilt voorleggen, neem dan contact op met de fractievoorzitter of de medewerker.

Bestuur
Voor vragen aan het afdelingsbestuur kunt u mailen naar bestuur@emmen.christenunie.nl 

Correspondentie
Bestuur ChristenUnie Emmen
t.a.v. Secretaris
Dikbosstraat 49
7814 XN Emmen

Kijk voor meer informatie op de pagina van het bestuur.