Fractie

Raadsleden

 • Henk Huttinga
  Raadslid, Fractievoorzitter

  Commissievoorzitter & Lid Presidium
  Lid commissie Bestuur, Middelen & Economie

  E-mail: h.huttinga@emmen.nl 
  Telefoon: (0591) 64 28 50

 • Annette Bosch - de Veen
  Raadslid

  Lid Auditcommissie
  Lid commissie Samenleving

  E-mail: annettedeveen@outlook.com
  Telefoon: (0591) 55 19 08

Fractieondersteuning

Steunfractie