Provincie

Gemeenten

De ChristenUnie is in 9 van de 12 gemeenteraden vertegenwoordigd. Hieronder vindt u de links naar de verschillende CU-websites. Daar kunt u meer lezen over de raadsleden en/of wethouders.

Provincie

De ChristenUnie heeft 3 van de 41 zetels in de Provinciale Staten van Drenthe (Drents Parlement). Daarmee neemt de partij ook deel aan de coalitie en levert een gedeputeerde aan het college van Gedeputeerde Staten. Op de website van de ChristenUnie Drenthe vindt u meer gegevens over de fractie en hun werkzaamheden, en de samenstelling van het bestuur van de Provinciale Unie van de ChristenUnie.

Waterschappen

In de provincie Drenthe zijn vier waterschappen actief. De grenzen van een waterschap komen niet overeen met die van provincie's en gemeenten, maar volgen een bepaald stroomgebied. Daarom zijn in de gemeente Emmen ook twee waterschappen actief: Hunze en Aa's, en Vechtstromen.