Kadernota: aandacht voor wat echt telt

Topbanner Raadhuis Emmen@2x.jpg
Henk 2
Door Henk Huttinga op 25 juni 2021 om 11:47

Kadernota: aandacht voor wat echt telt

Op donderdag 24 juni bespraken we de Kadernota. Dit gaat over dee financiële positie van de gemeente, de prioriteiten voor volgend jaar bepaald en het kader voor de begroting 2022. Als ChristenUnie willen we aandacht voor wat echt telt. Meer aandacht voor brede welvaart: niet alleen economie en inkomen, maar ook onderwijs, klimaat en inclusie. En meer aandacht en zorg voor de bestrijding van eenzaamheid. Wij willen aansluiten bij de coalitie Een tegen Eenzaamheid.

De vergadering verliep in goede harmonie. Vermoedelijk omdat we weer samen fysiek konden vergaderen, in combinatie met een betere financiële situatie en vooruitzichten. Ook de ChristenUnie is dankbaar dat er weer meer mogelijkheden zijn. We tellen onze zegeningen.

De pandemie heeft duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar we zijn en heeft ons laten nadenken over wat echt belangrijk is. Over hoe natuur, cultuur en samenleving op elkaar ingrijpen en afhankelijk zijn van elkaar. We moeten nadenken over hoe we beter omgaan met onze wereld: met de gevolgen van bodemdaling, een stijgende zeespiegel en waterovelast door stortbuien. Daarnaast werden veel mensen in de tijd van de pandemie op zichzelf teruggeworpen. Voor veel jongeren, ouderen en kwetsbaren is het een heel harde en vaak eenzame tijd geweest. We willen werk maken van een bewuster samenleven. Bewuster omgaan met wat we gekregen hebben en zorgzaam zijn voor elkaar en voor onze aarde.

De ChristenUnie staat achter de meeste keuzes van de Kadernota. Nu de gemeente Emmen er financieel weer wat beter voor komt te staan, geeft ook dit de mogelijkheid om meer aandacht te hebben voor de mens, samenleving en aarde. Daarom hebben we twee moties ingediend. 

In de eerste motie is het college gevraagd om de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties te gebruiken als richtlijn voor het herstel van de samenleving na deze corona periode. Welvaart is veel meer dan economie en inkomen. Het moet ook gaan over onderwijs, klimaat en inclusie. Deze motie is aangenomen en het college gaat hier dus mee aan het werk.

In de tweede motie is aan het college gevraagd wat er gedaan wordt om eenzaamheid bij jong en oud tegen te gaan en te verminderen. Daarbij moet ook met betrokken partijen gekeken worden wat er nog meer kan. Vervolgens vragen we om deel te nemen aan de ‘coalitie Een tegen Eenzaamheid’ zodat de Emmense activiteiten op dit punt beter zichtbaar worden. Deze motie is ‘aangehouden’ zodat de wethouder eerst het een en ander gaat uitzoeken en dat de motie later in het jaar opnieuw ingebracht gaat worden.

Als de begroting in het najaar besproken wordt zullen we zeker opnieuw aandacht hebben voor deze onderwerpen.

 

Deel dit bericht

Labels: , ,