Sporthal Emmer-Compas

Sporthal EC@0.5x.jpg
Henk 2
Door Henk Huttinga op 29 januari 2021 om 10:00

Sporthal Emmer-Compas

Al sinds 2016 wordt er gesproken over de bouw van een nieuwe sporthal in Emmer-Compascuum. Het dorp is gebaat bij deze ontwikkeling en voorziening in het centrum. Toch hebben we tegen moeten stemmen.

Want we moeten niet alleen kijken naar het plan zelf. Ook het proces is van belang. We moeten er ook op letten dat de regels die we met elkaar afspreken worden nagekomen.

Kern van lokale democratie
Het is één van de uitgangspunten van de lokale democratie: de gemeenteraad gaat over het geld. De raad stelt de kaders en financiële ruimte vast waarbinnen projecten uitgevoerd moeten worden. Bij dit project werd het plafondbedrag losgelaten. De wethouder heeft de raad hierover niet tijdig geïnformeerd. Dat zit dichtbij een politieke doodzonde en is sollen met de lokale democratie. Er zijn wethouders om minder naar huis gestuurd.

Gekunsteld
We hebben helaas ook moeten vaststellen dat de financiële onderbouwing niet goed in elkaar zit. Zo wordt er afgeweken van onze eigen regels over het activabeleid. Die zijn er juist om over meerdere jaren goed met grote investeringen om te gaan. In een tijd van grote bezuinigingen moet de financiële onderbouwing van grote investeringen goed zijn. Dat is hier niet het geval.

Perspectief voor Emmer-Compascuum
Wat gunnen we Emmer-Compascuum deze ontwikkeling. Het dorp verdient een mooie ontwikkeling van dit braakliggende terrein, met een sporthal, woningen en centrumvoorzieningen. Ook de samenwerking met de Erkende OverlegPartner en de lokale ondernemers is waardevol geweest.

Treurnis
Helaas hebben we tijdens de vergadering te weinig antwoord gekregen op onze vragen. De wethouder, en het hele college, hebben te weinig zelfreflectie laten zien. Een boetekleed was passend geweest. Daarom hebben we ook een motie van treurnis gesteund, om ons ongenoegen te laten blijken.

Omdat we niet kunnen laten sollen met de lokale democratie heeft de ChristenUnie tegen gestemd. Met pijn in het hart voor Emmer-Compascuum.

Deel dit bericht

Labels: ,