Veilig in Emmen

ME politie.jpg
Annette bewerkt 2
Door Annette Bosch-de Veen op 16 januari 2021 om 14:00

Veilig in Emmen

Afgelopen week stond het uitvoeringsplan veiligheid op de agenda. Voor ons een belangrijk thema, waarbij we ons inzetten voor gerechtigheid en veiligheid met het oog op maatschappelijke vrede. U zult, net als ik, het belangrijk vinden dat je veilig over straat kan. Dit moet ook zo blijven!

In het Veiligheidsplan is veel aandacht voor ondermijning. Georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit wordt alerter aangepakt. De politie Emmen doet dit in nauwe samenwerking met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Noord. Zware criminaliteit wordt niet getolereerd en de politie vormt het eerste front tegen ondermijning. Een van de acties die hier belangrijk bij is, is het trainen van alle betrokken medewerkers en instanties om signalen goed te herkennen en door te geven.

Ondermijning kent vele vormen van criminaliteit. Kern is dat de grenzen tussen boven- en onderwereld vervagen. Je kunt het zien als het constante gebeuk van criminaliteit (de onderwereld) op onze samenleving (bovenwereld). Dit is een probleem dat de maatschappij verzwakt en uiteindelijk kan ontregelen. Als ChristenUnie willen we hier hard tegen optreden en steunen de aanpak in dit Veiligheidsplan.

Wel heb ik extra aandacht gevraagd voor de financiële paragraaf. Het lijkt er op dat er fors meer wordt uitgegeven, waardoor het Veiligheidsprogramma voor 2021 in de knel dreigt te komen. Natuurlijk willen we graag weten waar dat door komt, omdat we een juiste inzet voor onze veiligheid in Emmen erg belangrijk vinden.

Deel dit bericht

Labels: , ,