CU stemt tegen Begroting 2021

Euro's.jpg
Henk 2
Door Henk Huttinga op 5 november 2020 om 12:00

CU stemt tegen Begroting 2021

Met ongekend forse bezuinigingen wil de gemeente blijven investeren. Dat kan niet zonder een inhoudelijke bespreking en het overzien van de keuzes. 

De ChristenUnie heeft helaas tegen de begroting moeten stemmen. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de partij dat de fractie daartoe heeft besloten! Niet alleen de ChristenUnie heeft tegen de begroting gestemd, ook alle oppositie partijen hebben dat gedaan.

In de begroting staan belangrijke investeringen voor onder andere de sloop van het Biochron en de herinrichting van de entree van het Rensenpark. Wij vinden dat er eerst een gedegen plan moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad, mét een inhoudelijke discussie. Pas daarna kunnen we het hebben over de hoeveelheid geld dat ervoor nodig is. Het college én de coalitiepartijen willen eerst € 5,5 miljoen beschikbaar stellen en later over de inhoud spreken. Dit zien wij als de omgekeerde wereld.

We zien ook dat de gemeente op allerlei terreinen fors moet bezuinigen. Dat raakt heel veel mensen en organisaties. Wij vinden dat er andere keuzes gemaakt zouden moeten worden. 

Tijdens de vergaderingen konden we geen overeenstemming bereiken over een andere invulling. Daarom zien we ons genoodzaakt tegen de begroting te stemmen. 

Deel dit bericht

Labels: