Eerste bijdrage Begroting 2021

gemeenteloket2
Henk 2
Door Henk Huttinga op 2 november 2020 om 21:00

Eerste bijdrage Begroting 2021

Op maandag 2 november vergaderde de gemeenteraad over de Begroting 2021. Tijdens deze vergadering is gesproken over de forste bezuigingen en de voorgenomen investeringen. Hieronder leest u mijn bijdrage tijdens deze begrotingsbehandeling.

De ChristenUnie fractie heeft een compliment gegeven aan het College van Burgemeester en Wethouders en aan de ambtelijke organisatie over hoe de nieuwe begroting is opgezet. Veel beknopter, overzichtelijker en duidelijker.

We vinden het jammer dat het extra geld dat we in juni nog leken over te houden voor de begroting 2021 al weer met gemiddeld zo’n 1 miljoen euro verminderd is sindsdien. Alle beetjes extra financiële ruimte zijn in deze onzekere jaren zo nodig! Er zullen namelijk waarschijnlijk nog behoorlijke tegenvallers moeten worden opgevangen de komende jaren. Laten het College en de ambtenaren er in ieder geval voor zorgen dat het niet aan de gemeente zelf ligt dat er tekorten ontstaan. Ook is het ’t beste dat de gemeente goed vooruit en op tijd reageert bij verwachte tegenvallers. De gemeente moet net zo oppassend  zijn met geld uitgeven als een gezin dat het in deze tijd krap heeft.

Deze moeilijke en ingewikkelde tijd, die veroorzaakt wordt door het Coronavirus dat over de wereld rondgaat, heeft zoveel negatieve invloed op onze samenleving en de mensen. We zullen als gemeente de ontwikkelingen voor hen goed moeten blijven volgen en waar nodig passend reageren voor zover het binnen de mogelijkheden ligt. Daarvoor is juist ook degelijk  financieel gedrag van de gemeente een bittere noodzaak.

De ChristenUnie zou graag een mooi cultureel complex in het Rensenpark zien verschijnen. Een plek voor bijvoorbeeld de Bibliotheek, de Kunstbeweging en het Centrum Beeldende Kunst. Een plek waar je graag naartoe gaat om wat te doen of te zien of te beleven. Maar onze financiële ruimte is daarvoor nu veel te klein. Daarom vinden wij het een slecht plan dat het College nu opeens voorstelt in de begroting behoorlijk wat geld vrij te maken voor een op zich mooi ingangscomplex voor in het Rensenpark, waar dan het Centrum Beeldende Kunst in zou komen. Een miljoenen kostend grotendeels ondergronds gebouw op de plek van het huidige Biochron, dat sterk verouderd is en veel onderhoud en energie kost. Zo’n project hoort niet thuis in een begroting maar er is eerst een aparte discussie over nodig of we dit willen en zo ja hoe.

De ChristenUnie vindt dat de bezuiniging op de bewaakte fietsenkelder anders moet worden aangepakt en eerst verminderd, om tijd te hebben een ander plan uit te dokteren. Dan kan de fietsenkelder, die goed past bij een centrum als Emmen heeft, mogelijk voortbestaan. Wanneer het zo doorgaat als het College het wil, is het in januari einde fietsenkelder. Dat moeten we voorkomen.

Het beëindigen van de volledige financiële bijdrage aan de Stichting Marketing Regio Emmen vinden wij een slecht voornemen. Er is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan en opgebouwd. Dat doe je hiermee zomaar weg. Emmen moet ook in de publiciteit met goede zaken aan de weg timmeren. Dat is tegenwoordig nodig, dat je van je laat horen. Ook het bedenken van slimme dingen voor de goede bekendheid van onze regio. Daarvoor kan de Stichting goed werk blijven verrichten.

De Erkende Overleg Partners (EOP’s) van Oranjedorp en Zwartemeer hebben duidelijk laten weten dat ze de harde en grote bezuiniging op het geld voor alle EOP’s heel slecht vinden. Verschillende EOP’s doen heel goed werk voor hun wijk of dorp en nemen daarmee ook veel werk uit handen van de gemeente. Daarom moet deze bezuiniging niet zo doorgaan, maar anders. Wij vinden dat ook en daarom hebben we een ander idee ingediend met veel andere fracties in de gemeenteraad. Daardoor zal er veel minder worden bezuinigd.

We hebben zoals gebruikelijk tot slot aan de medewerkers van de gemeente en aan het College laten weten dat we voor hen bidden om een zegen van God onze Vader, zodat hun werk goed mag doen voor onze gemeente en de mensen die er wonen.

Deel dit bericht

Labels: