Secretaris Bestuur

Secretaris Bestuur

De secretaris is onderdeel van het bestuur van de ChristenUnie Emmen en specifiek verantwoordelijk voor een aantal taken op het gebied van administratie en organisatie. 

Plaats binnen de CU
De secretaris functioneert als onderdeel van een bestuur waarin ieder bestuurslid verantwoording aflegt aan de rest van het bestuur. Het bestuur legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

Voorwaarden 
De secretaris is lid van de ChristenUnie.

Functie-inhoud
Als secretaris ben je verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda en het maken van verslagen van bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen. Je houdt de ledenadministratie van de afdeling ‘up to date’. Als privacycoördinator van de afdeling zorg je voor het naleven van de regels in de AVG (hiervoor kun je een cursus volgen). Je verstuurt uitnodigingen en nieuwsbrieven naar de leden. En je bent verantwoordelijk voor de administratieve processen rond de gemeenteraadsverkiezingen.

Taken

  • maken van een jaarplanning van vergaderingen en activiteiten
  • actielijsten maken
  • opstellen van een jaarverslag en publicatie op de website
  • nieuwe leden welkom (laten) heten
  • behandelen correspondentie
  • contactgegevens van leden ‘up to date’ houden
  • is contactpersoon voor de de landelijke ledenadministratie
  • uitnodigen van leden voor vergaderingen en bijeenkomsten
  • verzenden van nieuwsbrieven

Naast deze specifieke taken is de secretaris betrokken op het werk van de fractie en bezoekt met regelmaat een fractie- of raadsvergadering. Ook kan de secretaris in overleg daarnaast andere taken of verantwoordelijkheden op zich nemen. 

Reageren
Wil jij je inzetten als secretaris van het bestuur van de ChristenUnie Emmen? Neem dan contact op met Arjan Bouwhuis.