Proeflokaal

Proeflokaal

Proeven aan lokale politiek

In deze korte cursus maak je kennis met de lokale politiek: hoe werkt de gemeenteraad en hoe werkt de ChristenUnie? Waarom is christelijke politiek belangrijk?

Deze cursus biedt in drie dagdelen een inhoudelijke kennismaking met lokale politiek en de ChristenUnie in Emmen. Met burgemeester Eric van Oosterhout bespreken we hoe de lokale politiek werkt en wie daarin allemaal een rol hebben. Van onze raadsleden horen we hoe zij christelijke waarden in de praktijk brengen. Ook volg je een vergadering van de fractie en de gemeenteraad, zodat je ziet hoe politiek vóór en áchter de schermen werkt. Tot slot leer je welke politieke stijl je zelf hebt.

Let op! Dit Proeflokaal is inmiddels afgerond. 

Aanmelden

Dit Proeflokaal is inmiddels afgerond. 

Heb je toch nog interesse en zou je graag een dergelijke cursus willen volgen? Neem dan contact op met Roy Pruisscher (bestuursvoorzitter) via voorzitter@emmen.christenunie.nl We bekijken dan of we het Proeflokaal nog een keer kunnen opzetten, of dat je op een andere manier meer informatie krijgt over de ChristenUnie Emmen. 

1. Introductie

Gezamenlijke bijeenkomst 

Dinsdag 25 mei 2021, 19.30 uur
Gemeentehuis Emmen

Tijdens deze introductiebijeenkomst bespreken we met burgemeester Eric van Oosterhout hoe de lokale politiek werkt. Van de raadsleden horen we hun motivatie om zich in te zetten voor christelijke politiek. 

Voorbereiding: lees het hoofdstuk ‘Vrede en Recht’ uit de Beginselverklaring van de ChristenUnie; lees de Hoofdlijnen van ons programma en benoem drie punten die je aanspreken. (1 uur)

2. Het proces in de Raad

Gezamenlijke bijeenkomst

Dinsdag 15 juni, 19.30 uur
Gemeentehuis Emmen

Tijdens deze bijeenkomst kijken we terug op de vergadering van de fractie en de gemeenteraad. Samen bespreken we de onderwerpen die je hebt gevolgd en wat je allemaal is opgevallen in de gemeenteraad. 

Voorbereiding: samen met een raadslid kies je een onderwerp dat op de agenda staat en bereid je de behandeling voor (1 uur). Bij de fractievergadering deel je je mening (0,5 - 1 uur) en je volgt de behandeling in de gemeenteraad (1 - 2 uur). 

De fractievergadering is op dinsdag 1 juni. De behandeling in de gemeenteraad is op 7, 8 of 10 juni (afhankelijk van het onderwerp). 

3. Ik als raadslid?

Gezamenlijke bijeenkomst

Dinsdag 29 juni 2021, 19.30 uur
Gemeentehuis Emmen

Tijdens deze bijeenkomst bekijken we de profielschets van een raadslid en welke verschillende politieke stijlen er zijn. Met een test kom je er achter welke politieke stijl jij zelf hebt.

Voorbereiding: je hebt een persoonlijk gesprek met een raadslid om een beter en persoonlijk beeld te krijgen van het werk van een raadslid. Ook vul je de politieke stijltest in. (1 uur)