Penningmeester Bestuur

Penningmeester Bestuur

De penningmeester is onderdeel van het bestuur van de ChristenUnie Emmen en is verantwoordelijk voor het voeren van het financiële beheer van de afdeling.

Plaats binnen de CU
De penningmeester functioneert als onderdeel van een bestuur waarin ieder bestuurslid verantwoording aflegt aan de rest van het bestuur. Het bestuur legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

Voorwaarden 
De penningmeester is lid van de ChristenUnie en is op financieel gebied van onbesproken gedrag.

Functie-inhoud
Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor het beheren van de financiële middelen, het voldoen aan de financiële verplichtingen, een gezond financieel meerjarenbeleid (reserve opbouwen voor de campagne), en het rapporteren van de financiële stand van zaken aan het bestuur en de leden. Ook houd je de inkomsten van de partij in de gaten en zo nodig zorg je voor het genereren van aanvullende inkomsten. 

Taken

  • het voeren van de boekhouding
  • op basis van een meerjarenbegroting voorstellen doen aan bestuur over activiteiten en mogelijkheden
  • opstellen van een financieel jaarverslag voor bestuur, leden en website
  • declaraties en factureren verwerken en betalen
  • jaarlijks een begroting opstellen
  • rapporteren aan het bestuur over de financiële stand van zaken
  • (adviseren bij) het opstellen van begrotingen voor lokale CU-activiteiten
  • het opgestelde jaarverslag laten controleren door een, door de ledenvergadering benoemde, kascommissie
  • plannen bedenken om lokaal fondsen te werven. 

Naast deze specifieke taken is de penningmeester betrokken op het werk van de fractie en bezoekt met regelmaat een fractie- of raadsvergadering. Ook kan de penningmeester in overleg daarnaast andere taken of verantwoordelijkheden op zich nemen. 

Reageren
Bij interesse kun je contact opnemen met Arjan Bouwhuis.