Inleiding en inhoud

ChristenUnie: geloofwaardig, waardevol 

Verkiezingen gaan over mensen. Over u en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en onze manier van samenleven.De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor de gemeente Emmen. Doe met ons mee. Geef geloof een stem!

Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. Om een samenleving te vormen. De ChristenUnie gelooft dat het in onze samenleving om veel meer gaat dan om geld en bezit. Het gaat vooral om zinvol leven, vrijheid en veiligheid.

Wij willen geen samenleving waarin ons verteld wordt wat we moeten denken en doen, maar wij willen vrijheid om te geloven en om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen een gemeente waar een bescheiden overheid ruimte biedt aan inwoners die maatschappelijk initiatief tonen. Een gemeente waarin mensen en organisaties hun verantwoordelijkheid nemen om elkaar verder te helpen en om voor elkaar te zorgen. We willen een gemeente waarin we omzien naar elkaar. Iedereen moet kunnen meedoen vanuit de kracht en talenten die hem of haar geschonken zijn. Een gezonde samenleving neemt ook verantwoordelijkheid voor de schepping die aan haar is toevertrouwd. Wij willen een wereld die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen.

 

Een samenleving met toekomst

In onze samenleving zijn normen en waarden niet meer vanzelfsprekend. De aanhoudende migratie van vluchtelingen plaatst ons voor grote uitdagingen. De hervormingen van het zorgstelsel zijn ingrijpend geweest en mensen dreigen tussen wal en schip te vallen. De manier waarop we met elkaar de samenleving vorm geven staat meer ter discussie dan ooit.

De ChristenUnie onderkent dit en vindt dat het daarom meer dan ooit belangrijk is om te geloven in een gemeente waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’. In een politiek waar iedereen ertoe doet en meedoet.

 

Hoofdstuk 1       Betrouwbare overheid

Hoofdstuk 2       Veiligheid

Hoofdstuk 3       Zorg

Hoofdstuk 4       Gezin, jeugd & onderwijs

Hoofdstuk 5       Werk & inkomen

Hoofdstuk 6       Kunst, cultuur & sport

Hoofdstuk 7       Economie

Hoofdstuk 8       Energie, klimaat & milieu

Hoofdstuk 9       Wonen & ruimte

Hoofdstuk 10     Mobiliteit