Fractie

ChristenUnie Emmen heeft op dit moment twee raadszetels in de gemeenteraad. Deze worden gevuld door fractievoorzitter Henk Huttinga en door Annette Bosch. Daarnaast neemt een commissielid deel aan de diverse commissies welke veel voorbereidend werk doen voor de raadsleden. Tenslotte worden alle vergaderingen voorbereid samen met de steunfractie.

fractie- en steunfractie

 • Henk Huttinga (54) Raadslid en fractievoorzitter

  Al sinds 1994 zit ik in de Emmense politiek. Eerst voor de RPF/GPV, de voorlopers van de huidige ChristenUnie. Het openbaar bestuur is erg boeiend. Daarom is werken voor onze samenleving in de gemeenteraad gaaf.

  Ik zet mij graag in voor een geloofwaardig gemeentebestuur en wil dat onze inwoners het fijn vinden om hier te leven.

 • Annette Bosch (44) raadslid

  Ik ben geboren en getogen in Nieuw Amsterdam/Veenoord, en getrouwd met Edward. Samen hebben we twee dochters.

  Door mijn werk bij het Leger des Heils heb ik veel kennis en aandacht voor de ontwikkelingen in het sociaal domein. De komende periode wil ik mij hiervoor blijven inzetten. Want ieder mens is waardevol.

 • Willem van Heusden (56) commissielid

  Ik ben werkzaam als jurist voor de Rijksoverheid. Inmiddels ben ik al zo’n 10 jaar actief voor de ChristenUnie. Eerst als lid van de fractie en de afgelopen vier jaar als Raadslid.

  Ik wil mij de komende tijd blijven inzetten voor de inwoners van Emmen.

 • Roy Pruisscher (26) steunfractie

  De afgelopen jaren heb ik mij met veel plezier ingezet voor de ontwikkelingen in het sociaal domein. De komende periode wil ik mij bezig houden met de verdere ontwikkeling van de binnenstad.

  Als organist en koorzanger heb ik veel aandacht voor het culturele klimaat. Cultuur vormt de ziel van onze samenleving.

 • Willemijn Döpp - Van Berkum (34) steunfractie

  Bij het werk in de raad komen mijn opleidingen Sociaal Juridische Dienstverlening en Godsdienst Pastoraal Werk in de ChristenUnie samen. Mijn deskundigheid ligt op het gebied van WMO, hulpmiddelen en toegankelijkheid.

  Ik wil mij ervoor inzetten dat burgers weten dat ze echt invloed hebben op wat er in de gemeente gebeurt.

 • Michèl Supheert (27) steunfractie en fractiemedewerker

  Inmiddels ben ik 7 jaar met veel plezier werkzaam als docent Engels op een middelbare school.

  De komende periode wil ik mij inzetten voor duurzaamheid in de breedste zin van het woord: energie, maar ook duurzaam bouwen.

 • Jan Engberts (55) steunfractie

  Ik ben getrouwd met Annite en we hebben vier kinderen: twee jongens en twee meiden. Ik ben werkzaam als Accountmanager in de agrarische sector.

  Ik denk graag mee op het gebied van wonen en ruimte. Ik vind het belangrijk dat we goed inspelen op de toekomstige behoeftes op het gebied van wonen en duurzame ontwikkeling van de landbouw.