Ledenvergadering 12 oktober 15.00 uur met Eppo Bruins

Eppo Bruins - Foto: Anne Paul Roukemawoensdag 03 oktober 2018

Graag nodigen we de leden uit voor een ledenvergadering op 12 oktober om 15.00 uur in Grand Café Groothuis.

Beste ChristenUnie leden,

Ledenvergadering

Graag nodigen we u uit voor een ledenvergadering. Deze houden we op korte termijn, namelijk komende week al. U bent welkom bij Grand Café Groothuis op vrijdag 12 oktober vanaf 15.00 uur. Het adres is Stationsstraat 75 in Emmen. Indien het voor u mogelijk is geldt het advies om met het openbaar vervoer, de fiets of lopend te komen, parkeren met de auto is in de omgeving van het station niet altijd makkelijk.

Eppo Bruins
Er is reden om al op korte termijn samen te komen, want komende week is Eppo Bruins in Emmen.

Eppo Bruins is als Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie onderwijswoordvoerder. Hij opent op vrijdag 12 oktober het technieklokaal van het Hondsrugcollege in Emmen.
Hij is van harte bereid om na afloop daarvan u als leden te ontmoeten en te vertellen over het werk van de ChristenUnie in Den Haag. Naar verwachting kan hij rond kwart over drie aansluiten. Dit doen we in een zaaltje bij Grand Café Groothuis, zodat we informeel en met een drankje kunnen spreken.

Agenda

Aansluitend moeten we een eerder genomen besluit om de kiesvereniging te wijzigen naar een lokale afdeling herbevestigen. Dit stond in januari 2016 op de agenda en is toen, naar het besluit op het partijcongres, ook voor onze kiesvereniging goedgekeurd. Helaas ontvingen we bericht van de notaris dat er geen complete stukken voor zijn opgestuurd en het verzoek dit besluit nogmaals te nemen en notuleren.
Uiteraard zijn de fractieleden van de ChristenUnie Emmen ook aanwezig en bereid om te vertellen over de lokale politiek en de ontwikkelingen.

We hopen elkaar onder Gods zegen te zien op vrijdag 12 oktober.

Met vriendelijke groet,

Arjan Bouwhuis

Hero Meerveld

« Terug