Vergadering september

Vergadering fractie tijdelijke fotowoensdag 26 september 2018

Dinsdag 25 september hadden wij de eerste 'gewone' fractie vergadering van dit jaar. Op onze vergaderingen vertellende raadsleden wat de actualiteiten zijn, wat er zoal speelt in de gemeenteraad en wat nu belangrijke onderwerpen zijn. Daarnaast bespreken we de stukken die op de agenda staan voor de volgende commissie vergaderingen. 

De commissies voor komende tijd zijn samengevoegd op één avond, op 4 oktober worden alle stukken dus besproken in de commissies. Op de agenda staan het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie Emmen 'Waar banen zijn, willen mensen wonen' waar we uitgebreid over gesproken hebben. Wat vinden we van het stuk, wat vinden we dat er gedaan moet worden en wat willen we als fractie inbrengen tijdens de commissie vergadering. Verder staat de inrichting van de Hoofdstraat Zuid / Wilhelminastraat op de agenda, hoe moet dit stuk straat verbeterd worden?

Daarnaast hebben we nog gesproken over de WMO en de Toegang in de gemeente Emmen.

Een ander vast onderdeel van onze vergadering is het bekijken van de uitnodigingen. Ook de komende periode zullen we als fractie aanwezig zijn bij diverse activiteiten en overleggen in de regio. 

« Terug