Geloofwaardig waardevol

Geloofwaardig

De ChristenUnie wil een geloofwaardige partij zijn in Emmen. We doen wat we zeggen. Daarom hoor je van ons geen beloften die we niet waar kunnen maken. We zijn realistisch over wat we wel en niet kunnen bereiken. Het is duidelijk waar we voor staan, omdat we over onze standpunten open en eerlijk zijn. Dat is te merken tijdens politieke debatten: we weten waarover het gaat en luisteren goed naar de samenleving. 

Bovenal zijn we een partij die haar politieke principes baseert op de Bijbel. Gedreven door Gods liefde zetten wij ons in voor de samenleving en het bestuur van onze gemeente. Ook hierin willen we geloofwaardig zijn, als volgers van Christus. We willen het geloof waardig zijn: eerlijk, rechtvaardig en trouw zijn en voortdurend kijken wat God van ons vraagt. 

Jan Fischer over 'geloofwaardig'

De ChristenUnie wil een geloofwaardige partij zijn in Emmen. Maar, wat is dat: geloofwaardig? In dit filmpje vertelt ds. Jan Fischer wat hij verstaat onder ‘geloofwaardig’. Jan is voorganger in De Opgang van de PKN Emmen-Zuid. 

(Hiermee is niet gezegd dat hij lid is van, of stemt op de ChristenUnie).

Jan Stoorvogel over 'geloofwaardig'

We vroegen ook Jan Stoorvogel wat hij verstaat onder 'geloofwaardig'. Hij is voorganger van de Vrije Baptistengemeente in Emmen. 

(Hiermee is niet gezegd dat hij lid is van, of stemt op de ChristenUnie).

Henk-Jan Vazquez over 'geloofwaardig'

Voor dit filmpje vroegen we het aan Henk-Jan Vazquez. Henk-Jan is voorganger van de Christelijke Gereformeerde Kerk ‘Bethel’ in Emmen.

(Hiermee is niet gezegd dat hij lid is van, of stemt op de ChristenUnie).

Jedidjah de Haan over 'geloofwaardig'

De ChristenUnie wil een geloofwaardige partij zijn in Emmen. Maar, wat is dat: geloofwaardig? We vroegen het aan Jedidjah de Haan jongerenwerker van de Protestantse Gemeente Emmen.

(Hiermee is niet gezegd dat zij lid is van, of stemt op de ChristenUnie).

Waardevol

Alle leven is Gods waardevolle gift. De overheid staat voor de waardigheid en de rechten van alle mensen: krachtig of kwetsbaar, geboren of ongeboren, nabij of veraf. Daarom moet beleid er op gericht zijn mensen te helpen en steunen waar dat nodig is en moeten mensen gestimuleerd worden zich te ontwikkelen en hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. De overheid zet zich in voor duurzame ontwikkeling van en een zorgvuldige omgang met heel Zijn schepping. De schepping is waardevol en moeten we beschermen en bewaren met goede afspraken.

De gemeente Emmen is waardevol en vanuit dat uitgangspunt willen we werken in de gemeentelijke politiek. De ChristenUnie wil vol ook overtuiging relevant zijn in de Emmense politiek. Anders gezegd: we willen waardevol zijn. Waardevol voor jou, waardevol voor de toekomst van onze kinderen en waardevol voor kwetsbare mensen. De ChristenUnie wil waardevol zijn in onze gemeente. We geven geloof een stem.

Waardevol Jose van Eeken

Wij hebben oog voor waardevolle mensen die zich inzetten voor de samenleving. Dit is José van Eeken. Zij is eigenaar van de bloemenzaak ‘By J’ aan de Noorderstraat in Emmen. Ze zet in op vergroening van haar zaak. Samen met de ondernemers in Het Oude Centrum maakt ze Emmen nog mooier. Mede hierom is José waardevol.

Waardevol Bargerveen

De natuur is waardevol, en deze willen we beschermen en goed onderhouden. De natuur draagt er ook aan bij dat wij een waardevolle woonomgeving hebben.

Het Bargerveen is een mooi voorbeeld van waardevolle natuur in onze gemeente. Vroeger was het onderdeel van het 300.000 hectare grote Boertangermoeras. Het Bargerveen bestaat nu uit drie delen: het Amsterdamsche Veld in het midden, het Meerstalblok in het noorden en het Schoonebeekerveld in het zuiden. Sinds 1 juni 2006 maakt het deel uit van het Internationaal Natuurpark Veenland. Het Bargerveen is een Natura-2000 gebied: het is een Europees beschermd natuur gebied.

Het Bargerveen is het grootste nog bestaande hoogveen gebied van ons land (2.000 hectare). Het is een waterrijk gebied waar bijna 300 verschillende vogelsoorten, 40 soorten libellen, 40 soorten dagvlinders en bijna 900 nachtvlindersoorten voorkomen. Daarnaast zijn er adders, slangen, verschillende soorten grassen en bijvoorbeeld vleesetende planten.

Er is een uitzichtpunt op de grens met Duitsland, en er is ook nog een oud veenhuisje te vinden.

Voor meer informatie over het Bargerveen 

http://bargerveen-schoonebeek.nl/
https://www.provincie.drenthe.nl/…/onze-kroonju…/bargerveen/ 
https://www.drenthe.nl/loc…/2924776653/bargerveen-t-veenland
https://www.staatsbosbeheer.nl/Natuurgebieden/veenland

Waardevol Pia Bulder

Wij hebben oog voor waardevolle mensen die zich inzetten voor de samenleving. Dit is Pia Bulder. Zij werkt met ouderen in een woonzorgcentrum en organiseert voor hen leuke activiteiten. Daarmee zorgt ze ervoor dat senioren waardig oud kunnen worden in onze gemeente, in een omgeving waarin mensen naar elkaar omzien. 

Waardevol Natasja Arens

Wij hebben oog voor waardevolle mensen die zich inzetten voor de samenleving. Natasja Arens werkt als verpleegkundige in het ziekenhuis. Zij geniet van het samenwerken met doctoren om de patiënten goede zorg te verlenen. Hierin heeft ze vooral aandacht voor het menselijke aspect. Zij vindt het belangrijk om niet alleen een gebroken been of een lekkende hartklep te zien, maar juist de mens te zien zoals hij of zij is en nodig heeft.

Waardevol Eric van Asten

Wij hebben oog voor waardevolle mensen die zich inzetten voor de samenleving. Zo willen we u graag vertellen over Eric van Asten. Eric werkt via Pro Emmen als bedrijfsleider in de winkel “Eerlijk Drenthe” in het centrum van Emmen. Hier werkt hij samen met jongeren zodat zij straks elders volwaardig werk kunnen vinden. Op de foto staat hij samen met vrijwilliger Renate. In ons verkiezingsprogramma staat “iedereen telt mee, iedereen doet mee”, daarvan is dit een mooi voorbeeld. Daarom vinden wij het werk dat Eric doet waardevol.